Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Bliv medlem af denne gruppe!
Indskrivning til konfirmation 2017
Nåede du ikke informationsmødet,
så henvend dig til Kirkekontoret.47 31 30 25
Praktikant
 
I ugerne 37-38 og 46-47 vil vi have en

præstepraktikant

i Frederikssund Kirke. Det er stud. theol.

Jeanne Gamel von Benzon,

Hun prædiker ved højmesserne den 18.
september og den 20. november.

Ansatte ved Frederikssund Kirke:

Sognepræst
Thomas Munk Rønberg

Kirkemedarbejder
Amy Bech Hedelund

Sognepræst
Lotte Højholt

Kirketjener, kordegn
Helle Dissing

Kordegn, regnskabsfører
Søren Hjorth

Organist
Henrik Kristensen

Kirketjener
Finn Christiansen

Kirkesanger
Morten Nielsen

Kirkegårdsleder
Judith M. Pearce

Kirkegårdsassistent
Ina Nielsen


Vores gartnere

Kirkens Genbrug
Langes Torv - Frederikssund

Dagens ord!

 
Martin Luther King:
"I Have a Dream"

 
Talen, hvor Martin Luther King redegjorde for sine drømme og visioner om en fremtid i USA hvor alle, uanset race, kan leve sammen i harmoni som ligeværdige borgere, blev holdt foran mere end 200.000 tilhørere, og regnes som værende en af de mest betydningsfulde taler nogensinde.

Forskere ved University of Wisconsin-Madison og Texas A&M University kunne i
1999 på baggrund af analyser, af den effekt og virkning udvalgte taler havde haft på det amerikanske samfund, udnævne I Have a Dream som det 20. århundredes vigtigste amerikanske tale.
Kirkegårdsvandring og aften-andagt - i det fri
Se vores meget smukke kirkegård. Vi inviterer til kirkegårdsvandring torsdag d. 25. august. Vi mødes ved Kirkegårdens hovedindgang kl.18. Vores kirkegårdsleder Judith Pearce viser rundt. Efter rundvisningen er der kaffe på kirkegårdskontoret.

Kl. 20 er der aftenandagt på kirkegården ved Gammel Fællesgrav. Vores organist Henrik Kristensen og vores præst Lotte Højholt holder en stemningsfuld andagt i det fri, og nu kan vi glæde os over at vejrudsigten står på meget smukt. I må meget gerne invitere naboer eller familie med, da alle er meget velkomne!
Verdens bedste NYheder!

Skatteopkrævning hjælper Afrika til at klare sig selv

2016:

Imens de såkaldte Panama Papers kaster lys på skattely verden over, viser flere afrikanske lande hvor stor en forskel effektiv skatteopkrævning kan gøre.

Det går nu for godt i Ghana til dansk bistand

2016:

Danmark har gennem 22 år støttet sundhed i Ghana med i alt 1,6 mia. kr. og den danske bistand, der nu udfases, har bidraget til at halvere børne- og mødredødelighed.

Kvindelig omskæring på globalt tilbagetog

2016:

På tre årtier er pigers risiko for at blive udsat for omskæring faldet med en tredjedel. Fortsætter den nuværende udvikling, vil 130 millioner færre piger blive udsat for omskæring frem til 2050.

Læs meget, meget mere: http://verdensbedstenyheder.dk/
Kirkekontorets åbningstider:
Mandag-fredag 10-13
torsdag 10-16

Kirkegårdskontorets 
åbningstider:

mandag-torsdag 9-12
fredag fra 10-12

 
Kontakt os

Kirkekontoret

Kirkegade 7
3600 Frederikssund
Tlf. 4731 3025
lokal 1

Kirken
Ved Kirken 8
3600 Frederikssund

Kirkegårdskontoret
Ved Kirken 7
3600 Frederikssund
Tlf. 4731 3025, lokal 2
Aktiviteter

  Torsdag 25. august:
 • Kl. 18.00: Kirkegårdsvandring. Vi mødes ved kirkegårdens hovedindgang (ikke ved kontorbygningen). Kirkegårdsleder Judith Pearce forstår den spændende og interessante rundvisning. Med efterfølgede kaffe
 • Kl. 20.00: Aftenandagt på kirkegården. Efter rundvisningen holder Lotte Højholt og organisten, Henrik Kristensen, en stemnigsfuld aftenandagt ude på kirkegården. Vi mødes ved den gamle fællesgrav lige ved kirkegårdskontoret. Ved regn går vi i kirken i stedet.

Søndag 28. august:
 • Kl. 09.30: Fælles skriftemål i kirken ved Thomas Munk Rønberg.
 • Kl. 10.00: Højmesse, med en dåb,14. søndag efter Trinitatis. Efter højmessen indbydes der til kirkekaffe ved Y's Men klubben i Frederikssund.

Tirsdag 30. august
 • Kl. 08.30: Morgenandagt ved Thomas Munk Rønberg. Deltag i den halve time, gudstjenesten varer - sammen med 8 - 15 andre. Har du tid, serveres der en kop kaffe i Præstegården bagefter.
 • Kl. 18.00: Klub X - juniorklub. Besøg af en hemmelig person!!! Kontakt evt. Amy Bech Hedelund, tlf. 4731 3015, lokal 3.

Onsdag 31. august
 • Kl. 11.00: Kirkens onsdagsfrokost. Krydret med hygge og god stemning. Sognepræst Lotte Højholt kommer med nogle betragtninger.
 • OBS! Tilmelding til Kirke-kontoret senest FREDAG 26. august, tlf. 4731 3025, lokal 1.
Torsdag 1. sept.:
 • Kl. 10.00: Babysalmesang i Præstegården. For babyer på 0-12 mdr. sammen med enten far eller mor. Du behøver ikke at være god til at synge eller at kende salmerne på forhånd. Gratis og ingen tilmelding.
 • Kl. 13.00: Kirkens Nørkleklub. Vi laver håndarbejder, som skal sælges til årets Julemarked. Og vi hygger os med kaffe og the og en småkage. Alle er velkomne!
Fredag 2. sept.:
 • Kl. 14.00: Kirkens Fredagsklub i Præstegården. Frederikssund Senior Sanggruppe kommer og synger for os og sammen med os.Alle er velkomne. Gratis at deltage - og ingen tilmelding!

Søndag 4. sept. kl. 10.00:

 • Kl. 10.00: Højmesse med en dåb, 15. søndag efter Trinitatis ved Lotte Højholt. Efter højmessen er der kirkekaffe i Præstegården.

 • Kl. 10.30-15.00: Ydre Missions Stævne i Sthens Kirke i Helsingør. Kontakt Thomas Munk Rønberg, hvis du er interesseret. Tlf. 2670 6813.

26-08-2016
-Blanket til bestilling af Aktivitetsoversigten for Frederikssund Kirke - til løbende levering som mail:
Navn *:   E-mailadresse *:  


Besked *:  

*  Skal udfyldes
Frederikssund Kirke  -  Folkekirken i Centrum  -  Præstegården (møder og kontorer): Kirkegade 7  -  Kirkegårdskontor: Ved Kirken 7, 3600 Frederikssund
Frederikssund Kirke | Kirkegade 7 | 3600 Frederikssund | Tlf.: 47313025