Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Kirkens Genbrug - Langes Torv

Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Spagettigudstjenester

I foråret 2015 holder vi tre spagettigudstjenester i Præstegårdens lokaler. Det er en børnevenlig hverdagsgudstjeneste, hvor hele familien er velkommen.

Vi synger en masse glade børnesange med bevægelse og rytme i, og vi holder en andagt inden aftensmaden.

Så er det sidste krudt nok ved at være brændt af, og efter en farvelsang siger vi ”tak for i dag”.

Kom og vær med til en hyggelig og sjov hverdagsoplevelse for store og små i Præstegården i Kirkegade.

- For børn og deres familier!
Tirsdag 3. marts
Tirsdag 14. april
Tirsdag 12. maj
kl. 17.00 i Præstegården

Ansatte ved Frederikssund Kirke:

Sognepræst
Thomas Munk Rønberg

Kirkemedarbejder
Amy Bech Hedelund

Sognepræst
Lotte Højholt

Kirketjener, kordegn
Helle Dissing

Kordegn, regnskabsfører
Søren Hjorth

Organist
Kim Kjær Knudsen

Kirketjener
Finn Christiansen

Kirkesanger
Morten Nielsen

Kirkegårdsleder
Judith M. Pearce

Kirkegårdsassistent
Ina Nielsen

Kæmpe jule-hit
med kirkens pigekor!


All I Want For Christmas

KLIK HER!

Lad Lydspor fra Bibelen ramme din øregang

Kirkens Genbrug
Langes Torv - Frederikssund

Hør salmemelodien her!

Dagens ord!

 
Martin Luther King:

"Den gamle øje-for øje filosofi fører kun til, at alle til sidst bliver blinde."

 

"Uretfærdighed hist og her er den største trussel mod retfærdighed overalt."

 
Organist ved Frederikssund Kirke
Frederikssund Provsti, Helsingør Stift

Organist ved Frederikssund Kirke
Frederikssund Provsti, Helsingør Stift


Stillingen som organist ved Frederikssund Kirke er ledig til besættelse pr. 1. maj 2015 eller snarest derefter.
Frederikssund Kirke er en aktiv bykirke i et stort sogn med ca. 6.700 indbyggere. Vi søger en holdspiller, der sammen med de øvrige ansatte, menighedsråd, musikalske foreninger og institutioner samt frivillige kan skabe et mangfoldigt musikalsk bidrag til en nutidig menighed der er karakteriseret af både kreativitet, tradition og fornyelse.
Der er tilknyttet kirkesanger og et kor, som vi ønsker at fastholde og udbygge. Kirken er udstyret med et Troels Krohn-orgel med 13 stemmer.

Vi forventer:

  • At du har bestået DOKS eller PO-uddannelsen – eller har en tilsvarende uddannelse fra udlandet
  • At du kan arrangere koncerter og musik-gudstjenester
  • At du er kirkeligt engageret

  • At du er positivt indstillet for at spille rytmisk musik i forbindelse med gudstjenester og arrangementer

  • At du vil stå i spidsen for kirkesanger og kor

  • At du er en aktiv medspiller i menigheden og deltager i såvel det kollegiale fællesskab som det kirkelige menighedsliv

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelses-myndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom. Stillingen er en fuldtids-stilling.

Ansættelse sker i henhold til følgende:
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Central-organisationen af 2010 (tidligere PO-organist) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater.
Aftalerne kan ses på
www.folkekirkenspersonale.dk
 
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn (nyt lønsystem pr. 1. april 2010) mellem 290.135,30 kr. – 353.536 kr. årligt (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.329,85 kr. – 57.978,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
 
Årslønnen for ansøgere med præliminær orgeluddannelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør pr. 1. april 2014 kr. 279.962,70 og basisløntrin 2 udgør kr. 293.293,60. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 21.679,06 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd med indplacering efter forhandling. Der er 3 måneders prøvetid.
Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Ansøgning sendes til Frederikssund Kirkes Menighedsråd, att. kontaktperson Marianne Hansen, Kirkegade 7, 3600 Frederikssund eller mailes til vores kordegn på sjh@km.dk.

Yderligere oplysninger kan også indhentes hos kontaktperson Marianne Hansen på telefon 2067 6026 eller hos sognepræst Thomas M. Rønberg på telefon 4731 0339.

Ansøgningen skal være os i hænde senest 27/3 2015.
Samtaler forventes afholdt i uge 16. Læs mere på
www.frederikssundkirke.dk

 


Luther og reformationen
- en rejse i Luthers fodsporSognerejse for Frederikssund Menighed
24. - 28. august 2015 

Sorggruppe

„Du kan ikke forhindre sorgens fugle i
at flyve over dit hoved.
- Men du kan forhindre dem i
at bygge rede i dit hår.”

Sorg er et livsvilkår, der kommer til alle på et eller andet tidspunkt i livet! Man mister sin ægtefælle, sin kæreste, et barn, en forældre eller en nær ven.


Man føler sorg, savn og fortvivlelse, og at sørge tager tid og kræfter. I en sorggruppe mødes man med andre, som også sørger over et tab i livet.

Vi mødes og taler om sorgen, får luft for følelserne og frustrationerne,
og vi deler erfaringerne og smerten.

Sorggruppen i Frederikssund kirke ledes af sognepræst Lotte Højholt og Lisbeth Hansen, psykolog og menighedsrådsformand.


Det foregår hver tredje torsdag i efteråret fra kl. 13 - 15 i Præstegården, Kirkegade 7. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig hos sognepræst Lotte Højholt på tlf. 2938 8151.

Verdens bedste nyheder

FN-rapporten peger på, at 9 ud af 10 unge bor i udviklingslande, og argumenterer for, at det er sandsynligt, at der aldrig igen vil være så stort et potentiale for økonomiske og sociale fremskridt som netop nu. Ikke mindst fordi de mange unge piger udgør et uudnyttet potentiale.

Globalt er fødselstallet faldet fra et gennemsnit på seks børn pr. kvinde i 1950’erne til i dag omkring 2.5 barn pr. kvinde. Men der er i øjeblikket 222 millioner piger og kvinder i udviklingslandene, der i dag ikke har adgang til moderne prævention. Derfor får de flere børn, end de ønsker, hvilket har indflydelse på pigers mulighed for at få lønnede jobs og være produktive i den formelle sektor.

Hver tredje pige i udviklingslandene (med undtagelse af Kina) bliver i dag giftet væk, inden hun fylder 18 år. Ægteskab betyder typisk, at pigen forlader skolen og ikke får opfyldt retten til uddannelse og samtidig reducerer sine livsmuligheder.

600 millioner unge piger lever i øjeblikket under vilkår, der gør, at de ikke har mulighed for at bidrage til hverken udvikling eller økonomi. Det er en krænkelse af pigernes rettigheder, og det er en kæmpemæssig økonomisk ressource, som ikke bliver udnyttet.

- Højmesse med to børn som døbes,
søndag den 17. nov. 2013

Aktiviteter
i Frederikssund Kirke
og i Præstegården
Søndag 29. marts kl. 10.00: Højmesse Palmesøndag. Thomas Munk Rønberg og Amy Bech Hedelund. Familiegudstjeneste. Hør minikonfirmanderne opføre en flot påskemusical, som de har øvet i flere måneder!

Tirsdag 31. marts kl 14.00: Mini-konfirmand. Kontakt Amy Bech Hedelund, tlf. 4731 3025, lok. 3.

Tirsdag 31. marts kl. 16.30: Bibel-halv-Maraton i Præstegården. Alle, der har lyst til at læse med, er velkomne. Ingen tilmelding.

Torsdag 2. april, Skærtorsdag kl. 17.00: Højmesse. Thomas Munk Rønberg. Efter gudstjenesten er der fælles-spisning. Det koster kr. 40,- pr. voksen, gratis for børn. Tilmelding til kirkekontoret senest mandag 30. marts.

 

Fredag 3. april, Langfredag kl. 10.00: Højmesse. Lotte Højholt.

Søndag 5. april kl. 10.00: Påskedag Højmesse. En af årets mest festlige og glædelige gudstjenester. Thomas Munk Rønberg. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i Præstegården.

Mandag 6. april kl. 10.00: 2. Påskedag Højmesse. Lotte Højholt. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i Præstegården.

Tirsdag 7. april kl. 08.30: Morgenandagt ved sognepræst Thomas Munk Rønberg. En fin start på dagen, hvor vi på ½ time synger et par salmer, hører gode ord fra præsten og slutter af med at få lyst velsignelsen.

Tirsdag 7. april kl. 14.00: Mini-konfirmand. Kontakt Amy Bech Hedelund, tlf. 4731 3025, lok. 3.

Tirsdag 7. april kl. 18.00: Klub X - Juniorklub for børn i 3.-6. klasse. Kontakt kirkemedarbejder Amy Bech Hedelund, tlf. 4731 3025, lokal 3.

Onsdag 8. april kl. 11.00: Onsdagsfrokost i Præstegården. At spise sammen er ofte forbundet med fællesskab og hygge. Det er netop rammen om onsdagsfrokost. Hver måned: Den første onsdag i måneden! Tilmelding senest to dage før til kirkekontoret. Pris: kr. 20,- pr. voksen deltager.

Torsdag 9. april kl. 10.00: Babysalmesang i Præstegården. For babyer på 0-12 mdr. sammen med enten far eller mor. Du behøver ikke at være god til at synge eller at kende salmerne på forhånd. Gratis arrangement - ingen tilmelding.

Fredag 10. april kl. 14.00: Kirkens Fredagsklub i Præstegården: Litteratureftermiddag ved Lotte Højholt. Ingen tilmelding - alle er velkomne - gratis arrangement.

Søndag 12. april kl. 10.00: Højmesse, 1. søndag efter Påske. Lotte Højholt. Efter højmessen er der kirkekaffe i Præstegården.

Tirsdag 14. april kl. 08.30: Morgenandagt ved sognepræst Thomas Munk Rønberg. Kom sammen med ca. 8-15 andre og deltag. En fin start på en tirsdag!

Tirsdag 14. april kl. 14.00: Mini-konfirmand. Kontakt Amy Bech Hedelund, tlf. 4731 3025, lok. 3.

Tirsdag 14. april kl. 17.00: Spagetti Gudstjeneste - en børnevenlig gudstjeneste for hele familien. Det foregår i Præstegården. Det kræver ingen tilmelding og børn spiser med gratis. Mad til voksne koster kr. 20. Børn gratis.

Tirsdag 21. april kl. 16.30: Bibel-halv-Maraton i Præstegården. Alle, der har lyst til at læse med, er velkomne. Ingen tilmelding.

Tilbage til forsiden!

Modtag en mail hver uge med de kommende ugers program for kirken og Præstegården. Udfyld kupon'en herunder!
Modtag en mail hver uge med de kommende ugers program for kirken og Præstegården. Udfyld kupon'en herunder!
Modtag en mail hver uge med de kommende ugers program for kirken og Præstegården. Udfyld kupon'en herunder!
Modtag en mail hver uge med de kommende ugers program for kirken og Præstegården. Udfyld kupon'en herunder!
Modtag en mail hver uge med de kommende ugers program for kirken og Præstegården. Udfyld kupon'en herunder!
Navn *:   E-mailadresse *:  


Besked *:  

*  Skal udfyldes
Frederikssund Kirke  -  Folkekirken i Centrum  -  Præstegården (møder og kontorer): Kirkegade 7  -  Kirkegårdskontor: Ved Kirken 7, 3600 Frederikssund
Frederikssund Kirke | Kirkegade 7 | 3600 Frederikssund | Tlf.: 47313025