Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Bliv medlem af denne gruppe!
Indskrivning til konfirmation 2017
Nåede du ikke informationsmødet,
så henvend dig til Kirkekontoret.47313025
Praktikant
 
I ugerne 37-38 og 46-47 vil vi have en

præstepraktikant

i Frederikssund Kirke. Det er stud. theol.

Jeanne Gamel von Benzon,

Hun prædiker ved højmesserne den 18.
september og den 20. november.

Ansatte ved Frederikssund Kirke:

Sognepræst
Thomas Munk Rønberg

Kirkemedarbejder
Amy Bech Hedelund

Sognepræst
Lotte Højholt

Kirketjener, kordegn
Helle Dissing

Kordegn, regnskabsfører
Søren Hjorth

Organist

Henrik Kristensen

Kirketjener
Finn Christiansen

Kirkesanger
Morten Nielsen

Kirkegårdsleder
Judith M. Pearce

Kirkegårdsassistent
Ina NielsenVores gartnere

 

 

Kirkens Genbrug
Langes Torv - Frederikssund

Dagens ord!

 
Martin Luther King:
"I Have a Dream"

 
Talen, hvor Martin Luther King redegjorde for sine drømme og visioner om en fremtid i USA hvor alle, uanset race, kan leve sammen i harmoni som ligeværdige borgere, blev holdt foran mere end 200.000 tilhørere, og regnes som værende en af de mest betydningsfulde taler nogensinde.

Forskere ved University of Wisconsin-Madison og Texas A&M University kunne i
1999 på baggrund af analyser, af den effekt og virkning udvalgte taler havde haft på det amerikanske samfund, udnævne I Have a Dream som det 20. århundredes vigtigste amerikanske tale.
Bemærk!

I skolernes sommerferie er der ingen morgenandagt. Første gang er tirsdag den 16. august. Vi ses!

Babysalmesang begynder efter ferien torsdag den 4. august. Husk at i august foregår det
I KIRKEN.
Verdens bedste NYheder!
Skatteopkrævning hjælper Afrika til at klare sig selv

2016:

Imens de såkaldte Panama Papers kaster lys på skattely verden over, viser flere afrikanske lande hvor stor en forskel effektiv skatteopkrævning kan gøre.

Det går nu for godt i Ghana til dansk bistand

2016:

Danmark har gennem 22 år støttet sundhed i Ghana med i alt 1,6 mia. kr. og den danske bistand, der nu udfases, har bidraget til at halvere børne- og mødredødelighed.

Kvindelig omskæring på globalt tilbagetog

2016:

På tre årtier er pigers risiko for at blive udsat for omskæring faldet med en tredjedel. Fortsætter den nuværende udvikling, vil 130 millioner færre piger blive udsat for omskæring frem til 2050.

Læs meget, meget mere: http://verdensbedstenyheder.dk/
Kirkekontorets åbningstider i ferien:
fra og med uge 26
(mandag 27. juni)
til og med uge 31
(fredag 5. august)


Mandag til fredag 10-13

Vi ønsker alle en god sommer!

 
Kontakt os

Kirkekontoret

Kirkegade 7
3600 Frederikssund
Tlf. 4731 3025
lokal 1

Kirken
Ved Kirken 8
3600 Frederikssund

Kirkegårdskontoret
Ved Kirken 7
3600 Frederikssund
Tlf. 4731 3025, lokal 2
Aktiviteter
Søndag 31. juli Torsdag 4. august
 • Kl. 10.00 Babysalmesang i kirken. Gratis arrangement - ingen tilmelding. For babyer på 0-12 mdr. Sang og bevægelse og tid til en hyggestund bagefter.
Søndag 7. august Torsdag 11. august
 • Kl. 10.00: Babysalmesang i Kirken. For babyer på 0-12 måneder sammen med enten mor eller far. Det er gratis at være med - du skal blot møde op. Ingen tilmelding!

Søndag 14. august
Tirsdag 16. august:
 • Kl. 08.30: Morgenandagt i kirken ved Thomas Munk Rønberg. En kort gudstjeneste på en ½ times varighed giver en god start på dagen! Har du tid, serveres der en kop kaffe i Præstegården bagefter - og en lille snak om stort og småt.
 • Kl. 16.30: Bibel-halv-Maraton i Præstegården. Alle, der har lyst til at læse med, er velkomne. Man kan sagtens deltage i enkelte dele af læsningen. HOP-ON og HOP-OFF kaldes det. Ingen tilmelding.
 • Kl. 18.00: Klub X - juniorklub. Vi starter efter sommerferien med leg, sang og hygge for børn i 3. - 6. klasse. Kontakt evt. Amy Bech Hedelund, tlf. 4731 3015, lokal 3.
Onsdag 17. august.
 • Hele dagen: Kirke- og kirkegårdskontor er lukkede p.gr. a. internt kursus.
Torsdag 18. august
 • Kl. 10.00: Babysalmesang i kirken. Fri adgang - ingen tilmelding! Bagefter får vi en kop kaffe/the, en skive franskbrød og en god snak.

Fredag 19. august
 • Kl. 11.00: Udflugt med Kirkens Fredagsklub/ Menighedsplejen til museet på Egholm Slot. Forventes, at vi er hjemme kl. ca. 16.30. Tilmelding til Kirkens Kontor senest søndag 14. august.
Søndag 21. august Tirsdag 23. august
 • Kl. 08.30: Morgen-andagt ved Thomas Munk Rønberg. Deltag i den halve time, gudstje-nesten varer - sammen med 8 - 15 andre.
 • Kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste - en gudstjeneste på børnenes præmisser. Efter gudstjenesten er der varm aftensmad. kr. 20,- for voksne. Gratis for børn.
 • Kl. 18.30: Offentligt menighedsrådsmøde i Præstegården. Ved du egentlig, hvad der tales om ved menighedsråds-møderne? Alle er velkomne til at overvære møderne!
Torsdag 25. august:
 • Kl. 10.00: Babysalmesang i kirken. Fri adgang - ingen tilmelding! Bagefter får vi en kop kaffe/the, en skive franskbrød og en god snak.
 • Kl. 18.00: Kirkegårdsvandring. Vi mødes ved kirkegårdens hovedindgang (ikke ved kontorbygningen). Kirkegårdsleder Judith Pearce forstår den spændende og interessante rundvisning.
 • Kl. 20.00: Aftenandagt på kirkegården. Efter rundvisningen holder Lotte Højholt og organisten, Henrik Kristensen, en stemnigsfuld aftenandagt ude på kirkegården. Vi mødes ved den gamle fællesgrav lige ved kirkegårdskontoret. Ved regn går vi i kirken i stedet.

Søndag 28. august:
 • Kl. 09.30: Fælles skriftemål i kirken ved Thomas Munk Rønberg.
 • Kl. 10.00: Højmesse, 14. søndag efter Trinitatis. Efter højmessen indbydes der til kirkekaffe ved Y's Men klubben i Frederikssund.

Tirsdag 30. august
 • Kl. 08.30: Morgenandagt ved Thomas Munk Rønberg. Deltag i den halve time, gudstjenesten varer - sammen med 8 - 15 andre. Har du tid, serveres der en kop kaffe i Præstegården bagefter.
 • Kl. 18.00: Klub X - juniorklub. Besøg af en hemmelig person!!! Kontakt evt. Amy Bech Hedelund, tlf. 4731 3015, lokal 3.

Onsdag 31. august
 • Kl. 11.00: Kirkens onsdagsfrokost. Krydret med hygge og god stemning. Sognepræst Lotte Højholt kommer med nogle betragtninger.
 • OBS! Tilmelding til Kirke-kontoret senest FREDAG 26. august, tlf. 4731 3025, lokal 1.
Torsdag 1. sept.:
 • Kl. 10.00: Babysalmesang i Præstegården. For babyer på 0-12 mdr. sammen med enten far eller mor. Du behøver ikke at være god til at synge eller at kende salmerne på forhånd. Gratis og ingen tilmelding.
 • Kl. 13.00: Kirkens Nørkleklub. Vi laver håndarbejder, som skal sælges til årets Julemarked. Og vi hygger os med kaffe og the og en småkage. Alle er velkomne!
Fredag 2. sept.:
 • Kl. 14.00: Kirkens Fredagsklub i Præstegården. Frederikssund Senior Sanggruppe kommer og synger for os og sammen med os.Alle er velkomne. Gratis at deltage - og ingen tilmelding!

Søndag 4. sept. kl. 10.00:

 • Kl. 10.00: Højmesse med en dåb, 15. søndag efter Trinitatis ved Lotte Højholt. Efter højmessen er der kirkekaffe i Præstegården.

 • Kl. 10.30-15.00: Ydre Missions Stævne i Sthens Kirke i Helsingør. Kontakt Thomas Munk Rønberg, hvis du er interesseret. Tlf. 2670 6813.

30-07-2016
-

Viser: 1 uge frem
Kalenderen er tom


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
Blanket til bestilling af Aktivitetsoversigten for Frederikssund Kirke - til løbende levering:
Navn *:   E-mailadresse *:  


Besked *:  

*  Skal udfyldes
Frederikssund Kirke  -  Folkekirken i Centrum  -  Præstegården (møder og kontorer): Kirkegade 7  -  Kirkegårdskontor: Ved Kirken 7, 3600 Frederikssund
Frederikssund Kirke | Kirkegade 7 | 3600 Frederikssund | Tlf.: 47313025