Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Bliv medlem af denne gruppe!
Indskrivning til konfirmation 2017

1. juni  kl. 16-18

Præstegården

Kirkegade 7

Ansatte ved Frederikssund Kirke:

Sognepræst
Thomas Munk Rønberg

Kirkemedarbejder
Amy Bech Hedelund

Sognepræst
Lotte Højholt

Kirketjener, kordegn
Helle Dissing

Kordegn, regnskabsfører
Søren Hjorth

Organist

Henrik Kristensen

Kirketjener
Finn Christiansen

Kirkesanger
Morten Nielsen

Kirkegårdsleder
Judith M. Pearce

Kirkegårdsassistent
Ina NielsenVores gartnere

 

 

Kirkens Genbrug
Langes Torv - Frederikssund

Dagens ord!

 
Martin Luther King:
"I Have a Dream"

 
Talen, hvor Martin Luther King redegjorde for sine drømme og visioner om en fremtid i USA hvor alle, uanset race, kan leve sammen i harmoni som ligeværdige borgere, blev holdt foran mere end 200.000 tilhørere, og regnes som værende en af de mest betydningsfulde taler nogensinde.

Forskere ved University of Wisconsin-Madison og Texas A&M University kunne i
1999 på baggrund af analyser, af den effekt og virkning udvalgte taler havde haft på det amerikanske samfund, udnævne I Have a Dream som det 20. århundredes vigtigste amerikanske tale.
Sangaften 1. juni
Vi skal synge sommeren ind på årets første sommerdag.

Kom og syng med sognepræst Lotte, organist Henrik og kirkesanger Morten

kl. 19.30 i Præstegården, Kirkegade 7
Så fik Frederikssund kirke
sin nye messehagl


Den er udfærdiget af to ihærdige og kompetente syersker, Tove Hvass og Maureen Appelberg, og den er lavet i et enkelt, elegant, Y-formet design.
På forsiden er der broderet nogle fine fisk med guldtråd, og på bagsiden er der påsyet nogle flotte, modne aks, og både fiskene og aksene er kristne symboler, der signalerer tro og vækst.

Messehaglen vil blive brugt i trinitatistiden og i helligtrekongerstiden.
Kontakt os

Kirkekontoret

Kirkegade 7
3600 Frederikssund
Tlf. 4731 3025
lokal 1

Kirken
Ved Kirken 8
3600 Frederikssund

Kirkegårdskontoret
Ved Kirken 7
3600 Frederikssund
Tlf. 4731 3025, lokal 2
Aktiviteter
Søndag 29. maj kl. 10.00: Højmesse. Første søndag efter Trinitatis. Lotte Højholt. Efter højmessen er der kirkekaffe i Præstegården.

Tirsdag 31. maj. kl. 08.30:
Morgenandagt. Thomas Munk Rønberg. Kom sammen med 8-15 andre og hør præstens gode ord til dagen og ugen, vi synger et par salmer og til slut lyses velsignelsen.

Onsdag 1. juni kl. 16-18: Indskrivning til konfirmation 2017. Husk at rekvirere indskrivningsskema forinden!

Onsdag 1. juni kl. 19.30: Sangaften i Præstegården
ved sognepræst Lotte Højholt, organist Henrik Kristensen og kirkesanger Morten Nielsen. Højskolesangbogen!
Frederikssund Kirke  -  Folkekirken i Centrum  -  Præstegården (møder og kontorer): Kirkegade 7  -  Kirkegårdskontor: Ved Kirken 7, 3600 Frederikssund
Frederikssund Kirke | Kirkegade 7 | 3600 Frederikssund | Tlf.: 47313025