Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Kirkeblad juni - september 2014 (1.5 Mb)

Mere info og tilmelding her

Lad Lydspor fra Bibelen ramme din øregang

Kirkegården netop nu

Hør salmemelodien her!

Dagens ord!

Link til Kirkegårdskontoret:
KLIK HER

 
Martin Luther King:

"Den gamle øje-for øje filosofi fører kun til, at alle til sidst bliver blinde."

 

"Uretfærdighed hist og her er den største trussel mod retfærdighed overalt."

Børnedag 2014
Præstegården
Søndag den 28. september
kl. 11.30-14.30
Gratis adgang

Bibel-halv-Maraton

Det danske Bibelselskab har i år 200 års jubilæum.

I den anledning vil vi sætte fokus på bibellæsning, og alle inviteres hermed med til at læse den gode, gamle bog.
Nogle steder kaldes det Bibel-maraton, men vi vælger at kalde det Bibelhalvmaraton, for vi synes, at en maraton er alt for lang.
Alle, der har lyst at læse med, er velkomne i Præste-gården i Kirkegade ca. hver tredje tirsdag kl. 16.30 til ca. 17.30, og derudover skal der læses nogle kapitler derhjemme.

De to første gange bliver 26. august og 16. septem-ber, og vil du se en læseplan eller vide mere, er du velkommen til at kontakte én af sognepræsterne.

Tank op - det giver ny energi!

Bibel-læseplan 2014-2015 (0.5 Mb)

Verdens bedste nyheder

Kvinder i udviklingslande brager frem

De søger ind på universiteterne og i politik, og de starter deres egne virksom-heder. Kvinder i u-lande dækker stadig bunden af samfundet, men de oplever også større fremskridt end nogen andre.

Afrika er højeste mode


Tidligere har Vesten siddet tungt på at definere, hvad mode er, men en ny generation af afrikanske designere har de seneste år vakt opsigt.

5 billioner sms-beskeder skaber fremskridt

De redder liv og skaber vækst, de kan forebygge korruption og samle en revolution mod regimer. Mobiltelefoner blev født som et arbejdsredskab for de få, men er i dag et vigtigt våben i kampen mod fattigdom. 

Sorggruppe

„Du kan ikke forhindre sorgens fugle i
at flyve over dit hoved.
- Men du kan forhindre dem i
at bygge rede i dit hår.”

Sorg er et livsvilkår, der kommer til alle på et eller andet tidspunkt i livet! Man mister sin ægtefælle, sin kæreste, et barn, en forældre eller en nær ven.


Man føler sorg, savn og fortvivlelse, og at sørge tager tid og kræfter. I en sorggruppe mødes man med andre, som også sørger over et tab i livet.

Vi mødes og taler om sorgen, får luft for følelserne og frustrationerne,
og vi deler erfaringerne og smerten.

Sorggruppen i Frederikssund kirke ledes af sognepræst Lotte Højholt og Lisbeth Hansen, psykolog og menighedsrådsformand.


Det foregår hver tredje torsdag i efteråret fra kl. 13 - 15 i Præstegården, Kirkegade 7. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig hos sognepræst Lotte Højholt på tlf. 2938 8151.

Evangeliernes indflydelse
på det danske sprog
En lang række vendinger og ordsprog stammer fra Bibelen. Jesu lignelser står især stærkt i det danske sprog, især blandt ordsprogene:
 • ”Hvad hjertet er fuldt af løber munden over med”
 • ”Komme i den 11.time” (lignelsen om arbejderne i vingården)
 • ”Der skal være gråd og tændersskæren"
 • ”Tænders gnidsel” (lignelsen om kongesønnens bryllup)
 • "Man skal ikke sætte sit lys under en skæppe"
 • "Undlade at bruge sit talent"
 • "Ligne en kalket grav"
 • "At finde den skjulte perle"
 • "Kaste perler for svin"
 • "Glemme at kende sin besøgelsestid"
Også Bjergprædiken (Matthæus-evangeliet, kap. 5-7) er rigt repræsenteret med ordsprog:
 • "Kan en blind vel lede en blind, vil de ikke begge falde i grøften"
 • "Salige er de enfoldige"
 • "Den som søger skal finde og den som banker på for ham skal der lukkes op"
 • "De første skal være de sidste"
Også andre Jesus-ord er fremtrædende i ordsprogene:
 • "Hver dag har nok i sin plage"
 • "Hvor din skat er vil dit hjerte være"
 • "Solen står op både over gode og onde"
Hertil kommer stående vendinger som
 • At rende fra Herodes til Pilatus
 • At gøre noget af hele sit hjerte
 • At være en farisæer
 • At stå på en Uriaspost
Endvidere
 • "Dansen omkring guldkalven"
 • "Ødelæggelsens vederstyggelighed"
 • "Ligne Jerusalems ødelæggelse"

Endelig er der en del ordsprog fra det gamle Testamente især "Ordsprogenes bog". Mest brugt er ordsproget:
 • "Den som graver en grøft for andre, falder selv deri"


Kilde: http://www.danskkultur.dk/txt/sprog.htm

Klik på siden og læs, hvad Oh land siger!

Bibelmagasinet:

"Bibelen er med over seks milliarder trykte eksemplarer den mest udbredte bog i verden nogensinde"

Morten Thomsen Højsgaard
generalsekretær
Det Danske Bibelselskab

Hent et GRATIS eksemplar af "BIBEL magasinet" på Frederikssund Kirkes kontor, Kirkegade 7
- så længe lager haves!

Vi har stadig en del GRATIS eksemplarer for interesserede. Kom blot og hent DIT eksemplar.
Det er helt uforbindende!

- Højmesse med to børn som døbes,
søndag den 17. nov. 2013

Aktiviteter
i Frederikssund Kirke og
i Præstegården

Søndag den 21- sep. kl. 10.00: Højmesse 14. søndag efter Trinitatis ved sognepræst Thomas Munk Rønberg. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i Præstegården.

Søndag d. 21. sep. kl. 14.30: Afgang fra Præstegården til fodboldkamp med Skævinge Kirke.

Tirsdag d. 23. sep. kl. 08.30: Morgenandagt ved sognepræst Thomas Munk Rønberg. En fin start på dagen, hvor vi på ½ time synger et par salmer, hører gode ord fra præsten og slutter af med at få lyst velsignelsen.

Tirsdag d. 23. sep. kl. 14.00 - 15.30: Minikonfirmander. 3. klasse elever fra Falkenborgskolen. Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Eva Østerlind, tlf. 4731 3025, lokal 3.

Tirsdag d. 23. sep. kl. 18.00: Klub X - Juniorklub for børn i 3.-6. klasse. Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Eva Østerlind, tlf. 4731 3025, lokal 3.

Torsdag d. 25. sep. kl. 10.00: Babysalmesang i Præstegården ved kirke- og kulturmedarbejderen og organisten. For forældre til babyer på 0-12 mdr. Du behøver ikke at være god til at synge salmer for at deltage. Vi slutter af med en kop kaffe og en god snak om stort og småt. Gratis adgang - ingen tilmelding!

Torsdag d. 25. sep. kl. 13.00: Nørkleklubben - mødes torsdag i ulige uger kl. 13-15. Vi inspirerer hinanden og arbejder flittigt, men har også tid til en kop kaffe/the og en god snak.

Fredag d. 26. sep. kl. 14.00: Kirkens Fredagsklub i Præstegården. "At leve før vi skal dø den uundgåelige død". Nia Schulin-Zeuten kommer og fortæller om sit arbejde som hospicepræst på Arresødal Hospice.

Søndag d. 28. sep. kl. 10.00: Højmesse 15. søndag efter Trinitatis ved sognepræst Thomas Munk Rønberg. Efter gudstjenesten er der Børnedag i Præstegården.

Søndag d. 28. sep. kl. 11.15 - 14.30: Børnedag i Præstegården. Festlige timer for børn og voksne i alle aldre: Har Gud en mejetærsker - eller bruger ham stadig le? Årets børnedag handler om høst, kærlighed til næsten og om skytsengle.

Tirsdag d. 30. sep. kl. 08.30: Morgenandagt i kirken ved sognepræst Thomas Munk Rønberg. Gudstjenesten varer ½ time. Der er bagefter en kop kaffe i Præstegården, hvis du har tid og lyst.

 

Tirsdag d. 30 sep. kl. 14.00 - 15.30: Minikonfirmander. 3. klasse elever fra Falkenborgskolen. Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Eva Østerlind, tlf. 4731 3025, lokal 3.

Tirsdag d. 30. sep. kl. 17.00: ”Rod i Kirken”. (OBS! det foregår i Præstegården). Det er kreativitet, andagt og aftensmad for hele familien. Kr. 30,- for voksne - gratis for børn. Ingen Tilmelding!

Onsdag d. 1. okt. kl. 11.00: Onsdagsfrokost i Præstegården. At spise sammen er ofte forbundet med fællesskab og hygge. Det er netop rammen om onsdagsfrokost. Hver måned: Den første onsdag i måneden! Tilmelding senest to dage før til sognepræst Lotte Højholt eller til kirkekontoret, tlf. 4731 3015, lokal 1.

Torsdag d. 2. okt. kl. 10.00: Babysalmesang i Præstegården. For babyer på 0-12 mdr. sammen med enten far eller mor. Du behøver ikke at være god til at synge eller at kende salmerne på forhånd. Grats arrangement - ingen tilmelding.

Søndag d. 5. okt. kl. 10.00: Højmesse 16. søndag efter Trinitatis ved sognepræst Lotte Højholt. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i Præstegården.

Tirsdag d. 7. okt. kl. 08.30: Morgenandagt ved sognepræst Thomas Munk Rønberg. Kom sammen med ca. 8-15 andre og deltag. Vi synger et par salmer, præsten læser gode ord og lyser til sidst velsignelsen.

Tirsdag d. 7. okt. kl. 14.00 - 15.30: Minikonfirmander. 3. klasse elever fra Falkenborgskolen. Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Eva Østerlind, tlf. 4731 3025, lokal 3.

Tirsdag d. 7. okt. kl. 18.00: Klub X – Juniorklub i Præstegården. For børn i 3.-6. klasse. Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Eva Østerlind tlf. 4731 3025, lokal 3.

Tirsdag d. 7. okt. kl. 18.30: Offentligt menighedsrådsmøde. Alle er velkomne til at overvære mødet. 

Torsdag d. 9. okt. kl. 10.00:  Babysalmesang i Præstegården – er et tilbud til forældre med babyer i alderen 0-12 mdr. Gennem sang, musik, leg og bevægelse stimuleres børnenes musikalitet, motorik og koncentrations-evne. Ingen tilmelding – gratis at deltage.

Torsdag d. 9. okt. kl. 13.00: Nørkleklub. Vi laver håndarbejder, som sælges ved Julemarkedet d. 29. nov. i Præstegården. Vi inspirerer hinanden og arbejder flittigt, men har også tid til en kop kaffe og en god snak.

Tilbage til forsiden!

Modtag en mail hver uge med de kommende ugers program for kirken og Præstegården. Udfyld kupon'en herunder!
Modtag en mail hver uge med de kommende ugers program for kirken og Præstegården. Udfyld kupon'en herunder!
Modtag en mail hver uge med de kommende ugers program for kirken og Præstegården. Udfyld kupon'en herunder!
Modtag en mail hver uge med de kommende ugers program for kirken og Præstegården. Udfyld kupon'en herunder!
Modtag en mail hver uge med de kommende ugers program for kirken og Præstegården. Udfyld kupon'en herunder!
Navn *:   E-mailadresse *:  


Besked *:  

*  Skal udfyldes
Frederikssund Kirke  -  Folkekirken i Centrum  -  Præstegården (møder og kontorer): Kirkegade 7  -  Kirkegårdskontor: Ved Kirken 7, 3600 Frederikssund
Frederikssund Kirke | Kirkegade 7 | 3600 Frederikssund | Tlf.: 47313025