Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Datoer for kommende års konfirmationer:
 
Datoer for konfirmation offentliggøres 3 år frem i tiden. Vil du vide mere, kan du rette henvendelse til præsterne.


2017:

For de, der bor i sognet fra følgende klasser:

Fredag 12. maj (A- og B-klassen fra Falkenborgskolen*, Bededag)
Søndag 14. maj (C-klassen fra Falkenborgskolen* og elever fra andre skoler end Falkenborgskolen og Realskolen)
Torsdag d. 25. maj (elever fra Realskolen, Kristi Himmelfartsdag)
 


2018:

For de, der bor i sognet fra følgende klasser:

Fredag 27. april (A- og B-klassen fra Falkenborgskolen*, Bededag)
Søndag 29. april (C-klassen fra Falkenborgskolen* og elever fra andre skoler end Falkenborgskolen og Realskolen)
Torsdag d. 10. maj (elever fra Realskolen, Kristi Himmelfartsdag)

* = Forestil dig, at eleverne ville være fortsat med at gå på Falkenborgskolen i 7. klasse

2019:

For de, der bor i sognet fra følgende klasser:

Søndag 5. maj (A- og B-klassen fra Falkenborgskolen*)
Søndag 12. maj (C-klassen fra Falkenborgskolen* og elever fra andre skoler end Falkenborgskolen og Realskolen)
Fredag 17. maj (elever fra Realskolen, Store Bededag)

* = Forestil dig, at eleverne ville være fortsat med at gå på Falkenborgskolen i 7. klasse

Aktiviteter
Søndag 31. juli Torsdag 4. august
 • Kl. 10.00 Babysalmesang i kirken. Gratis arrangement - ingen tilmelding. For babyer på 0-12 mdr. Sang og bevægelse og tid til en hyggestund bagefter.
Søndag 7. august Torsdag 11. august
 • Kl. 10.00: Babysalmesang i Kirken. For babyer på 0-12 måneder sammen med enten mor eller far. Det er gratis at være med - du skal blot møde op. Ingen tilmelding!

Søndag 14. august
Tirsdag 16. august:
 • Kl. 08.30: Morgenandagt i kirken ved Thomas Munk Rønberg. En kort gudstjeneste på en ½ times varighed giver en god start på dagen! Har du tid, serveres der en kop kaffe i Præstegården bagefter - og en lille snak om stort og småt.
 • Kl. 16.30: Bibel-halv-Maraton i Præstegården. Alle, der har lyst til at læse med, er velkomne. Man kan sagtens deltage i enkelte dele af læsningen. HOP-ON og HOP-OFF kaldes det. Ingen tilmelding.
 • Kl. 18.00: Klub X - juniorklub. Vi starter efter sommerferien med leg, sang og hygge for børn i 3. - 6. klasse. Kontakt evt. Amy Bech Hedelund, tlf. 4731 3015, lokal 3.
Onsdag 17. august.
 • Hele dagen: Kirke- og kirkegårdskontor er lukkede p.gr. a. internt kursus.
Torsdag 18. august
 • Kl. 10.00: Babysalmesang i kirken. Fri adgang - ingen tilmelding! Bagefter får vi en kop kaffe/the, en skive franskbrød og en god snak.

Fredag 19. august
 • Kl. 11.00: Udflugt med Kirkens Fredagsklub/ Menighedsplejen til museet på Egholm Slot. Forventes, at vi er hjemme kl. ca. 16.30. Tilmelding til Kirkens Kontor senest søndag 14. august.
Søndag 21. august Tirsdag 23. august
 • Kl. 08.30: Morgen-andagt ved Thomas Munk Rønberg. Deltag i den halve time, gudstje-nesten varer - sammen med 8 - 15 andre.
 • Kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste - en gudstjeneste på børnenes præmisser. Efter gudstjenesten er der varm aftensmad. kr. 20,- for voksne. Gratis for børn.
 • Kl. 18.30: Offentligt menighedsrådsmøde i Præstegården. Ved du egentlig, hvad der tales om ved menighedsråds-møderne? Alle er velkomne til at overvære møderne!
Torsdag 25. august:
 • Kl. 10.00: Babysalmesang i kirken. Fri adgang - ingen tilmelding! Bagefter får vi en kop kaffe/the, en skive franskbrød og en god snak.
 • Kl. 18.00: Kirkegårdsvandring. Vi mødes ved kirkegårdens hovedindgang (ikke ved kontorbygningen). Kirkegårdsleder Judith Pearce forstår den spændende og interessante rundvisning.
 • Kl. 20.00: Aftenandagt på kirkegården. Efter rundvisningen holder Lotte Højholt og organisten, Henrik Kristensen, en stemnigsfuld aftenandagt ude på kirkegården. Vi mødes ved den gamle fællesgrav lige ved kirkegårdskontoret. Ved regn går vi i kirken i stedet.

Søndag 28. august:
 • Kl. 09.30: Fælles skriftemål i kirken ved Thomas Munk Rønberg.
 • Kl. 10.00: Højmesse, 14. søndag efter Trinitatis. Efter højmessen indbydes der til kirkekaffe ved Y's Men klubben i Frederikssund.

Tirsdag 30. august
 • Kl. 08.30: Morgenandagt ved Thomas Munk Rønberg. Deltag i den halve time, gudstjenesten varer - sammen med 8 - 15 andre. Har du tid, serveres der en kop kaffe i Præstegården bagefter.
 • Kl. 18.00: Klub X - juniorklub. Besøg af en hemmelig person!!! Kontakt evt. Amy Bech Hedelund, tlf. 4731 3015, lokal 3.

Onsdag 31. august
 • Kl. 11.00: Kirkens onsdagsfrokost. Krydret med hygge og god stemning. Sognepræst Lotte Højholt kommer med nogle betragtninger.
 • OBS! Tilmelding til Kirke-kontoret senest FREDAG 26. august, tlf. 4731 3025, lokal 1.
Torsdag 1. sept.:
 • Kl. 10.00: Babysalmesang i Præstegården. For babyer på 0-12 mdr. sammen med enten far eller mor. Du behøver ikke at være god til at synge eller at kende salmerne på forhånd. Gratis og ingen tilmelding.
 • Kl. 13.00: Kirkens Nørkleklub. Vi laver håndarbejder, som skal sælges til årets Julemarked. Og vi hygger os med kaffe og the og en småkage. Alle er velkomne!
Fredag 2. sept.:
 • Kl. 14.00: Kirkens Fredagsklub i Præstegården. Frederikssund Senior Sanggruppe kommer og synger for os og sammen med os.Alle er velkomne. Gratis at deltage - og ingen tilmelding!

Søndag 4. sept. kl. 10.00:

 • Kl. 10.00: Højmesse med en dåb, 15. søndag efter Trinitatis ved Lotte Højholt. Efter højmessen er der kirkekaffe i Præstegården.

 • Kl. 10.30-15.00: Ydre Missions Stævne i Sthens Kirke i Helsingør. Kontakt Thomas Munk Rønberg, hvis du er interesseret. Tlf. 2670 6813.

Frederikssund Kirke  -  Folkekirken i Centrum  -  Præstegården (møder og kontorer): Kirkegade 7  -  Kirkegårdskontor: Ved Kirken 8, 3600 Frederikssund
Frederikssund Kirke | Kirkegade 7 | 3600 Frederikssund | Tlf.: 47313025