Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Tidligere koncerter

Koncerter
Sangforedrag med Jens Rosendal & Rasmus Skov Borring

Torsdag d. 15. september kl. 19.30 i Præstegården

Den 84-årige digter og forfatter Jens Rosendal er den nulevende forfatter, der har flest sange repræsenteret i Højskolesangbogen. Han er tidligere højskolelærer på Løgumkloster Højskole og Jaruplund Højskole i Sydslesvig. Han står bl.a. bag forelskelsessangen ”Du kom med alt det der var dig”, der er en af de mest kendte og sungne fællessange i Danmark. ’Marskens Digter’ fra det sønderjyske er bosat ved Vadehavet, hvor netop mange af hans tekster henter inspiration. Jens Rosendal har gennem sit liv modtaget både ’Den folkelige sangs pris’ og ’Sprogforeningens pris’, og i 2014 modtog han kulturprisen ’Den gyldne Grundtvig’ for sine poetiske bidrag til
højskoletraditionens sange.

Rasmus Skov Borring er 35 år, pianist og komponist og har udgivet flere albums med instrumental piano. Han er vokset op i efterskoleverdenen og er optaget af at formidle den danske sangskat til nye generationer. Med en aldersforskel på næsten 50 år har Rosendal og Borring fundet et fundament for deres samarbejde med intentionen om at samle generationer i nye fællessange. De udgav i 2013 CD’en ’Livets mærke’ med et udvalg af sange, som dels repræsenterer Jens Rosendals forfatterskab gennem tiden – og dels en række af hans nye tekster med musik komponeret af Rasmus Skov Borring.

Ud over at have optrådt mange steder sammen i Danmark, har Rosendal og Borring optrådt i USA i Det Danske Kulturcenter i Los Angeles, hvor de var inviteret til at præsentere deres sange.

Sangforedraget tager sit udgangspunkt i sangene fra CD’en ’Livets mærke’.
nor:lyd
Koncert i Præstegården

nor:lyd

Fredag d. 30 september kl. 19.30

Efterårets første koncert finder sted i præstegården.

Vi får besøg af bandet nor:lyd, der brænder for at fortælle historier om tro og tvivl, hvor Gud har grebet ind med kærlighed.

Bandet udgav i 2010 sit første album og i 2015 udkom albummet ”Kom ind” med bandets egne sange, som har bragt håb og glæde til mennesker i alle aldre rundt om i Danmark.

nor:lyd er især kendt for sine stærke tekster og iørefaldende musik og gennem det hele er en tydelig tråd af bandets længsel efter at se mere af Guds grænseløse kærlighed.

Nor:lyd består af:

Christina Donslund Steen: Vokal

Christian Engmark: Keys/programming

Jacob Kofoed Bredtoft:
Piano

Klaus Klokmose Nielsen:
Guitar

Anders Vestergård:
Trommer

Fri entré
Aktiviteter

Tirsdag : Ingen morgenandagt hele sommerferien.
 • Vel mødt igen tirsdag den 16. august!.
Søndag 24. juli Søndag 31. juli Torsdag 4. august
 • Kl. 10.00 Babysalmesang i kirken. Gratis arrangement - ingen tilmelding. For babyer på 0-12 mdr. Sang og bevægelse og tid til en hyggestund bagefter.
Søndag 7. august Torsdag 11. august
 • Kl. 10.00: Babysalmesang i Kirken. For babyer på 0-12 måneder sammen med enten mor eller far. Det er gratis at være med - du skal blot møde op. Ingen tilmelding!

Søndag 14. august
Tirsdag 16. august:
 • Kl. 08.30: Morgenandagt i kirken ved Thomas Munk Rønberg. En kort gudstjeneste på en ½ times varighed giver en god start på dagen! Har du tid, serveres der en kop kaffe i Præstegården bagefter - og en lille snak om stort og småt.
 • Kl. 16.30: Bibel-halv-Maraton i Præstegården. Alle, der har lyst til at læse med, er vel-komne. Man kan sagtens deltage i enkelte dele af læsningen. HOP-ON og HOP-OFF kaldes det. Ingen tilmelding.
 • Kl. 18.00: Klub X - juniorklub. Vi starter efter sommerferien med leg, sang og hygge for børn i 3. - 6. klasse. Kontakt evt. Amy Bech Hedelund, tlf. 4731 3015, lokal 3.
Onsdag 17. august.
 • Hele dagen: Kirke- og kirkegårdskontor er lukkede p.gr. a. internt kursus.
Torsdag 18. august
 • Kl. 10.00: Babysalmesang i kirken. Fri adgang - ingen tilmelding! Bagefter får vi en kop kaffe/the, en skive franskbrød og en god snak.

Fredag 19. august
 • Kl. 11.00: Udflugt med Kirkens Fredagsklub/ Menighedsplejen til museet på Egholm Slot. Forventes, at vi er hjemme kl. ca. 16.30.

Søndag 21. august

Tirsdag 23. august
 • Kl. 08.30: Morgen-andagt ved Thomas Munk Rønberg. Deltag i den halve time, gudstje-nesten varer - sammen med 8 - 15 andre.
 • Kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste - en gudstjeneste på børnenes præmisser. Efter gudstjenesten er der varm aftensmad. kr. 20,- for voksne. Gratis for børn.
 • Kl. 18.30: Offentligt menighedsrådsmøde i Præstegården. Ved du egentlig, hvad der tales om ved menighedsråds-møderne? Alle er velkomne til at overvære møderne!

Torsdag 25. august:
 • Kl. 10.00: Babysalmesang i kirken. Fri adgang - ingen tilmelding! Bagefter får vi en kop kaffe/the, en skive franskbrød og en god snak.
 • Kl. 18.00: Kirkegårdsvandring. Vi mødes ved kirkegårdens hovedindgang (ikke ved kontorbygningen). Kirkegårdsleder Judith Pearce forstår den spændende og interessante rundvisning.
 • Kl. 20.00: Aftenandagt på kirkegården. Efter rundvisningen holder Lotte Højholt og organisten, Henrik Kristensen, en stemnigsfuld aftenandagt ude på kirkegården. Vi mødes ved den gamle fællesgrav lige ved kirkegårdskontoret. Ved regn går vi i kirken i stedet.
Søndag 28. august:
 • Kl. 09.30: Fælles skriftemål i kirken ved Thomas Munk Rønberg.
 • Kl. 10.00: Højmesse, 14. søndag efter Trinitatis. Efter højmessen indbydes der til kirkekaffe ved Y's Men klubben i Frederikssund.
Tirsdag 30. august
 • Kl. 08.30: Morgenandagt ved Thomas Munk Rønberg. Deltag i den halve time, gudstjenesten varer - sammen med 8 - 15 andre. Har du tid, serveres der en kop kaffe i Præstegården bagefter.
 • Kl. 18.00: Klub X - juniorklub. Besøg af en hemmelig person!!! Kontakt evt. Amy Bech Hedelund, tlf. 4731 3015, lokal 3.
Onsdag 31. august
 • Kl. 11.00: Kirkens onsdagsfrokost. Krydret med hygge og god stemning. Sognepræst Lotte Højholt kommer med nogle betragtninger.
 • OBS! Tilmelding til Kirke-kontoret senest FREDAG 26. august, tlf. 4731 3025, lokal 1.
Frederikssund Kirke  -  Folkekirken i Centrum  -  Præstegården (møder og kontorer): Kirkegade 7  -  Kirkegårdskontor: Ved Kirken 8, 3600 Frederikssund
Frederikssund Kirke | Kirkegade 7 | 3600 Frederikssund | Tlf.: 47313025