Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Frederikssund Kirke
- Folkekirken i Centrum

Tidligere koncerter

Koncerter
Sangforedrag med Jens Rosendal & Rasmus Skov Borring

Torsdag d. 15. september kl. 19.30 i Præstegården

Den 84-årige digter og forfatter Jens Rosendal er den nulevende forfatter, der har flest sange repræsenteret i Højskolesangbogen. Han er tidligere højskolelærer på Løgumkloster Højskole og Jaruplund Højskole i Sydslesvig. Han står bl.a. bag forelskelsessangen ”Du kom med alt det der var dig”, der er en af de mest kendte og sungne fællessange i Danmark. ’Marskens Digter’ fra det sønderjyske er bosat ved Vadehavet, hvor netop mange af hans tekster henter inspiration. Jens Rosendal har gennem sit liv modtaget både ’Den folkelige sangs pris’ og ’Sprogforeningens pris’, og i 2014 modtog han kulturprisen ’Den gyldne Grundtvig’ for sine poetiske bidrag til
højskoletraditionens sange.

Rasmus Skov Borring er 35 år, pianist og komponist og har udgivet flere albums med instrumental piano. Han er vokset op i efterskoleverdenen og er optaget af at formidle den danske sangskat til nye generationer. Med en aldersforskel på næsten 50 år har Rosendal og Borring fundet et fundament for deres samarbejde med intentionen om at samle generationer i nye fællessange. De udgav i 2013 CD’en ’Livets mærke’ med et udvalg af sange, som dels repræsenterer Jens Rosendals forfatterskab gennem tiden – og dels en række af hans nye tekster med musik komponeret af Rasmus Skov Borring.

Ud over at have optrådt mange steder sammen i Danmark, har Rosendal og Borring optrådt i USA i Det Danske Kulturcenter i Los Angeles, hvor de var inviteret til at præsentere deres sange.

Sangforedraget tager sit udgangspunkt i sangene fra CD’en ’Livets mærke’.
nor:lyd
Koncert i Præstegården

nor:lyd

Fredag d. 30 september kl. 19.30

Efterårets første koncert finder sted i præstegården.

Vi får besøg af bandet nor:lyd, der brænder for at fortælle historier om tro og tvivl, hvor Gud har grebet ind med kærlighed.

Bandet udgav i 2010 sit første album og i 2015 udkom albummet ”Kom ind” med bandets egne sange, som har bragt håb og glæde til mennesker i alle aldre rundt om i Danmark.

nor:lyd er især kendt for sine stærke tekster og iørefaldende musik og gennem det hele er en tydelig tråd af bandets længsel efter at se mere af Guds grænseløse kærlighed.

Nor:lyd består af:

Christina Donslund Steen: Vokal

Christian Engmark: Keys/programming

Jacob Kofoed Bredtoft:
Piano

Klaus Klokmose Nielsen:
Guitar

Anders Vestergård:
Trommer

Fri entré
Aktiviteter

  Torsdag 25. august:
 • Kl. 10.00: Babysalmesang i kirken. Fri adgang - ingen tilmelding! Bagefter får vi en kop kaffe/the, en skive franskbrød og en god snak.
 • Kl. 18.00: Kirkegårdsvandring. Vi mødes ved kirkegårdens hovedindgang (ikke ved kontorbygningen). Kirkegårdsleder Judith Pearce forstår den spændende og interessante rundvisning. Med efterfølgede kaffe
 • Kl. 20.00: Aftenandagt på kirkegården. Efter rundvisningen holder Lotte Højholt og organisten, Henrik Kristensen, en stemnigsfuld aftenandagt ude på kirkegården. Vi mødes ved den gamle fællesgrav lige ved kirkegårdskontoret. Ved regn går vi i kirken i stedet.

Søndag 28. august:
 • Kl. 09.30: Fælles skriftemål i kirken ved Thomas Munk Rønberg.
 • Kl. 10.00: Højmesse, med en dåb,14. søndag efter Trinitatis. Efter højmessen indbydes der til kirkekaffe ved Y's Men klubben i Frederikssund.

Tirsdag 30. august
 • Kl. 08.30: Morgenandagt ved Thomas Munk Rønberg. Deltag i den halve time, gudstjenesten varer - sammen med 8 - 15 andre. Har du tid, serveres der en kop kaffe i Præstegården bagefter.
 • Kl. 18.00: Klub X - juniorklub. Besøg af en hemmelig person!!! Kontakt evt. Amy Bech Hedelund, tlf. 4731 3015, lokal 3.

Onsdag 31. august
 • Kl. 11.00: Kirkens onsdagsfrokost. Krydret med hygge og god stemning. Sognepræst Lotte Højholt kommer med nogle betragtninger.
 • OBS! Tilmelding til Kirke-kontoret senest FREDAG 26. august, tlf. 4731 3025, lokal 1.
Torsdag 1. sept.:
 • Kl. 10.00: Babysalmesang i Præstegården. For babyer på 0-12 mdr. sammen med enten far eller mor. Du behøver ikke at være god til at synge eller at kende salmerne på forhånd. Gratis og ingen tilmelding.
 • Kl. 13.00: Kirkens Nørkleklub. Vi laver håndarbejder, som skal sælges til årets Julemarked. Og vi hygger os med kaffe og the og en småkage. Alle er velkomne!
Fredag 2. sept.:
 • Kl. 14.00: Kirkens Fredagsklub i Præstegården. Frederikssund Senior Sanggruppe kommer og synger for os og sammen med os.Alle er velkomne. Gratis at deltage - og ingen tilmelding!

Søndag 4. sept. kl. 10.00:

 • Kl. 10.00: Højmesse med en dåb, 15. søndag efter Trinitatis ved Lotte Højholt. Efter højmessen er der kirkekaffe i Præstegården.

 • Kl. 10.30-15.00: Ydre Missions Stævne i Sthens Kirke i Helsingør. Kontakt Thomas Munk Rønberg, hvis du er interesseret. Tlf. 2670 6813.

Frederikssund Kirke  -  Folkekirken i Centrum  -  Præstegården (møder og kontorer): Kirkegade 7  -  Kirkegårdskontor: Ved Kirken 8, 3600 Frederikssund
Frederikssund Kirke | Kirkegade 7 | 3600 Frederikssund | Tlf.: 47313025