Aftengudstjeneste julenat kl. 23.30 i Frederikssund Kirke

Julenat kl. 23.30 afholdes en traditionsrig julenatsgudstjeneste.

Tændte lygter viser vej, så kom og vær med til en stemningsfuld og stille julegudstjeneste med vægt på salmesang og nadverfejring - og en kort prædiken.

Gudstjenesten, som er ved sognepræst Thomas Munk Rønberg, varer højst en time, og vi slutter som sædvanlig med at synge Dejlig er jorden, mens vi går ud af kirken.