Højmesser

Der er højmesse i Frederikssund Kirke hver søndag, enten som en traditionel gudstjeneste eller som en familiegudstjeneste. Som oftest er det kl. 10 og ved én af kirkens to præster, men det kan også hænde, at højmessen er på et andet tidspunkt og/eller ved en anden præst. Det gælder især i skolernes ferier. Se hjemmesiden og dagspressen. 

Ved en højmesse bliver der læst fra Bibelen og præsten prædiker, og så forrettes kirkens to sakramenter, dåb og nadver, førstnævnte kun i tilfælde af, at én eller flere skal døbes. 

Mange søndage er der Børnehjørnet, som er Frederiksund Kirkes børnekirke.

Alle er velkommen.

Dagens tekst

Hver søndag har sin egen tekst. Det er dagens tekst præsten skriver sin prædiken over.

Her er søndagens tekst

Kalender

05apr kl. 10:00

AFLYST - Familiegudstjeneste Palmesøndag

i kirken, Familiegudstjeneste, ved vikarierende sognepræst, Malene Hasberg Kjær.

Palme …

05apr kl. 10:00
09apr kl. 17:00

AFLYST - Skærtorsdagsgudstjeneste

I Kirken, ved sognepræst Lotte Nysted Højholt. Johannes 13, 1 - 15

- i Kirken

09apr kl. 17:00
10apr kl. 10:00

AFLYST - Liturgisk gudstjeneste Langfredag

I Kirken. Liturgisk gudstjeneste langfredag, ved sognepræst Lotte Højholt

Langfredag …

10apr kl. 10:00
12apr kl. 10:00

AFLYST - Højmesse Påskedag

i Kirken. Matthæus 28, 1-18, ved virkarierende sognepræst Malene Hasberg Kjær

- i …
12apr kl. 10:00
13apr kl. 10:00

AFLYST - Højmesse 2. påskedag

i Kirken, Johannes 20, 1-18, ved vikarierende sognepræst Malene Hasberg Kjær

- i …
13apr kl. 10:00