Frederikssund Sogns Menighedspleje - et folkekirkeligt socialt arbejde

Menighedsplejen ved Frederikssund Kirke udfører diakonale og kirkeligt sociale opgaver over for mennesker med tilknytning til Frederikssund sogn, enkelpersoner såvel som grupper.

Formand for Menighedsplejen ved Frederikssund Kirke er Anny Dittmer, Anny kan kontaktes på annydittmer@gmail.com