Kirkelig Voksenundervisning

Sognepræst Thomas Munk Rønberg underviser i forskellige kirkeligt relaterede emner.

 

I øjeblikket gælder det 2. del af Den augsburgske Bekendelse fra 1530, som er én af Folkekirkens fem bekendelsesskrifter - men vi kommer også vidt omkring og drøfter andre emner så som forskellige trosretninger og kirkefædres tanker fra Oldkirken.

Der er rig lejlighed til drøftelse og samtale. Ofte får vi en god snak om alt muligt andet end dét, der var udgangspunktet, og alle er velkomne.

 

Undervisningen varer max. 1 1/2 time og finder sted i Præstegården i Kirkegade

Litteraturkreds

Den første fredag i måneden september til maj, klokken 10-11.30 i Islebjerg kirke, Ansgarsvej 2, Frederikssund.

Det er sognepræster, Lotte Højholt, Dorte Didriksen og Christina Holten Mølgaard, som fremlægger bøger der har berørt dem.

Det koster 15 kr. at deltage pr. gang. Der serveres kaffe/te og et frisk rundstykke.

Ingen begivenheder fundet.