Du er her: 
onsdag18sep2019

Undervisning tmr

onsdag18sep2019 kl. 16:30 - 18:00

i Præstegården.

Sognepræst Thomas Munk Rønberg underviser i forskellige kirkeligt relaterede emner.

I øjeblikket gælder det Den augsburgske Bekendelse fra 1530, som er én af Folkekirkens fem bekendelsesskrifter - men vi kommer også vidt omkring og drøfter andre emner så som forskellige trosretninger og kirkefædres tanker fra Oldkirken.

Der er rig lejlighed til drøftelse og samtale - ofte får vi en god snak om alt muligt andet end dét, der var udgangspunktet - og alle er velkomne.

 

Undervisningen varer max 1½ time og finder sted i Præstegården i Kirkegade.

- i Havestuen