Bryllup

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset, men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.
Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

Et kirkebryllup behøver ikke altid være det helt store. I kirken kan man også blive kirkeligt viet uden mange gæster, blot med et par vidner som på rådhuset.I kan blive gift i Frederikssund Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:

Lav en aftale: I skal ringe eller skrive til Kirkekontoret for at aftale en dato for brylluppet. I kan blive gift i Frederikssund Kirke, hvis I bor i sognet eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræves det, at den ene af jer eller I begge er medlem. Når I har aftalt en dato for bryllup, vil præsten ringe til jer for at aftale et tidspunkt for en samtale.

Skaf en prøvelsesattest: I skal have en prøvelsesattest via www.borger.dk, som I skal aflevere til præsten eller Kirkekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring.

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Vælg navn: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen ansøge om navenændring i forbindelse med vielse, på www.borger.dk.

 

 

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar i Frederikssund Kirke bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så præsten kan bruge det i sin tale ved vielsen. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Præsten ringer til jer for at aftale en samtale, når I har henvendt jer for at blive viet i kirken. Men I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe til præsten.

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet. Derefter følger bøn, salmer, tekstlæsning fra Bibelen og en tale inden det er tid til selve vielseshandlingen.

Ved tilspørgslen vil brudeparret blive bedt om at svare ja to gange: først til ægteskabet og dernæst til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.Derefter følger håndslag, bøn, salmesang og velsignelse inden parret går ud af kirken.

Traditioner

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

  • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet?
  • Hvem skal sidde hvor i kirken? Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
  • Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bære alt dette til sit bryllup.
  • Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.