Dåb

Ved dåben bliver barnet (eller den unge eller voksne) optaget i den kristne menighed. Derfor er det en rigtig festdag, hver gang et lille barn bliver døbt. 
Barnet bliver døbt på den kristne tro og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en slags gave fra Gud til barnet, som forældre eller faddere siger vi ja tak på barnets vegne.

Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen. Der tilbydes også lørdagsdåb en lørdag om måneden for dem, der bor i sognet.

Hvis dit barn skal døbes, så ring til en af kirkens præster Så finder I sammen et tidspunkt til dåben og dåbssamtalen, hvor præsten fortæller mere om dåben, dens betydning og alt det praktiske.

Af pladsmæssige grunde er der højst plads til tre dåb en given søndag.  

Hvad skal du gøre?

Du skal anmelde dit barns fødsel senest 14 dage efter fødslen. Hvis der er en jordemoder med til fødslen, står hun normalt for fødselsanmeldelsen. Ellers skal du selv sørge for at melde fødslen til Kirkekontoret eller præsten i moderens sogn. Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faderen underskrive en "omsorgs- og ansvarserklæring" senest 14 dage efter fødslen.

Du finder de relevante blanketter på www.borger.dk 

Navnet

Barnet skal navngives senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben, hvor du til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad barnet skal hedde. Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal du ansøge om navngivning på www.borger.dk

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Man må ikke kaldt sit barn hvad som helst – det sørger Navneloven for. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne.  

Faddere

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger.
Før dåben skal I vælge mindst tre og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til Kirkekontoret eller præsten. 
Gudfaderen eller gudmoderen er den person, der bærer barnet til dåben, og vedkommende er også fadder. Én af fadderne kan godt være enten barnets moder eller fader.  

Sådan foregår dåben

En dåb i Frederikssund Kirke er ofte en del af søndagens gudstjeneste. Barnet bæres ind ved gudstjenestens begyndelse og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden. 
Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne og eventuelt andre frem til døbefonten og dåben kan finde sted. Med til dåbshandlingen hører, at der tegnes korstegn for barnets ansigt og bryst, og at den, der bærer barnet, svarer ja til trosbekendelsen på barnets vegne.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser til at fortælle barnet om dåben og til at oplære det i den kristne tro.

Der synges som oftest en dåbssalme eller to, som forældrene er meget velkomne til at vælge.

I dåbsgave får barnet et dåbslys og en børnebibel.

Er der tale om en unge- eller voksendåb, er ritualet en lille smule anderledes.