Fødsel m.m.

Fødsel
Alle fødsler bliver automatisk tilgået CPR-registret, og bopælsogn får direkte besked fra sygehuset eller jordemoder. I forbindelse med fødslen kan kirkekontoret på begæring udstede en fødselsattest.
Vil du vide, hvilket sogn du tilhører, kan du få det oplyst ved at indtaste din adresse og postnummer på www.sogn.dk
 
Faderskab
I forbindelse med fødslen registreres moderens ægtefælle som fader, med mindre parterne oplyser noget andet.
Et ugift par skal senest 14 dage efter fødslen indgive en omsorgs- og ansvarserklæring via www.borger.dk med Nem-ID.
Indgives der ikke en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen, bliver der rejst en faderskabssag hos Statsforvaltningen.
Et ugift par har mulighed for inden fødslen at få faderskabet anerkendt hos Statsforvaltningen
 
Navngivning
Ifølge navneloven skal barnet navngives senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske ved dåb eller via www.borger.dk med Nem-ID