Fødsel m.m.

Fødsel

Alle fødsler bliver automatisk lagt i CPR-registret, og bopælssognet får direkte besked fra sygehuset eller jordemoderen.

I forbindelse med fødslen kan Kirkekontoret på begæring udstede en Personsattest.

Vil du vide hvilket sogn du tilhører, kan du få det oplyst ved at indtaste din adresse og postnummer på www.sogn.dk

 

Faderskab

I forbindelse med fødslen registreres moderens ægtefælle som far, med mindre parterne oplyser noget andet. Et ugift par skal senest 14 dage efter fødslen indgive en omsorgs- og ansvarserklæring via www.borger.dk med Nem-ID. Indgives der ikke en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen, bliver der rejst en faderskabssag hos Statsforvaltningen.

 

Navngivning

Alle børn skal navngives senest et halvt år efter fødslen. Anmeldelsen sker digitalt med Nem-ID på www.borger.dk

Navngivning kan også ske ved dåb.