Udmeldelse af Folkekirken

Ønsker du at melde dig ud af folkekirken, skal det ske ved personligt fremmøde eller skriftligt med oplysning om dit cpr-nummer til kirkekontoret i dit bopælssogn. Er du i tvivl om, hvilket sogn du tilhører, kan du finde oplysningerne på www.sogn.dk. Bor du i Frederikssund Sogn kan du skrive til sognepræst Thomas M. Rønberg, tmr@km.dk.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen. Herved bliver den automatisk registreret i CPR. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket. Samtidig fraskriver du dig retten til kirkelig betjening.

Du kan ikke på samme tid være medlem af folkekirken og et andet trossamfund. Slutter du dig til et andet trossamfund, ophører dit medlemskabet af folkekirken. Du skal dog selv oplyse det til enten en præst i folkekirken eller et kirkekontor. 

Er du ugift og under 18 år skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år skal dette ske med dit samtykke.