Kapellet

På kirkegården findes kapellet lige inden for porten, og det blev rejst i 1890.
Øst for kapellet findes flere ældre gravestene over Frederikssundfamilier.
Her er blandt andet sat sten over kunstdrejer Løsekrug og brændevinsbrænder Ole Nielsen, der var byens største jordbesidder.
Blikkenslager Steiners gravsted med gitter findes også her. Hans efterkommere skænkede i 1914 en lysekrone til kirken.

 

 

Frederikssunds første læge

Lidt nord for kapellet findes blandt andet en sten over doktor J. A. Bunde. Han var Frederikssunds første læge, og han virkede fra 1823 til sin død i 1855.
Her ligger også en del af familien Lange begravet. Familien indrettede 1738-39 en muret begravelse under våbenhuset, men alle de jordiske rester blev i 1844 optaget og gravlagt på kirkegården. Det var ved den lejlighed, at støbejernskorset blev lavet. Det er senere flyttet til sin nuværende plads.

 

 

Russiske krigsfanger

Ved kirkegårdens østmur findes tre fremmedartede gravsten. De er sat over russiske krisgsfanger, som i 1945 var interneret i Jægersprislejren, men som aldrig vendte tilbage til deres sovjetiske fædreland.