Takster for Frederikssund Kirkegård

Kommunens beboere, som er medlemmer af Folkekirken, betaler ikke for erhvervelsen af gravstedet i første brugsperiode, svarende til fredningsperioden.
Øvrige skal betale et nærmere fastsat beløb afhængig af gravstedsvalg.

I alle tilfælde opkræves et beløb, hvis gravstedet skal vedligeholdes af kirkegården.
For urnegravsteder og kistegravpladser i græs er dette obligatorisk.

Uddrag af takstblad for Frederikssund kirkegård gældende fra januar 2016 kan downloades nedenfor som pdf.

  

Frederikssund kirkegårds takster 2018