Uddrag af vedtægter

Rosenhaven:
Mindeplade skal anbringes i plænen 40x30 cm i ru granit med indhuggede bogstaver. Der må ikke plantes eller anbringes vaser, potter eller bægre af nogen art på graven, kun lægges en enkelt buket. Blomster fra bisættelser udlægges på blomsterpladsen under piletræet.

Fællesgrav for urner:
Der må kun anvendes urner af forgængeligt materiale. Kranse og buketter skal anbringes på pladsen foran korset.

Urnefællesgrav:
Urnefællesgrav med kors på gamle kirkegårds afdeling. Efter 1. september 1996 nedsættes kun urner i fællesgraven, når ægtefælle er nedsat. Ellers henvises der til fællesgraven på den ny kirkegårdsafdeling.

Urnenedsættelser kan finde sted på alle hverdage inden for kirkegårdens normale arbejdstid, dog ikke lørdag.

Vedtægterne i sin helhed kan fås ved henvendelse på kirkegårdskontoret.