Præst

Thomas Munk Rønberg

Sognepræst og arresthuspræst

Vibevej 4, 3600 Frederikssund

mobil 26706813

mail: tmr@km.dk

fridag mandag

Hvis du vil vide mere om Thomas' virke som arresthuspræst, kan du læse mere i denne håndbog.

Præst

Lotte Højholt

Sognepræst

Kirkegade 7, 3600 Frederikssund

mobil 29388151

mail: lonh@km.dk

fridag mandag