Præstegårdens brug

TAKST for leje af Præstegården

Lille sal 2.000 kr.

Store sal 4.000 kr. - inkl. Lille Sal

Der betales desuden et depositum på 2.000 kr. som overføres til lejers konto umiddelbart efter arrangementet, fratrukket evt. ødelæggelser.

Der er tre slags brugere af Præstegården.

Præstegården anvendes af interne brugere, arrangementer under Menighedsrådet eller som de ansatte er en del af. Interne brugere har førsteprioritet på brugen af Præstegården.

Præstegården udlejes eller udlånes til eksterne brugere. Eksterne brugere kan, hvis menighedsrådet vurderer at et arrangement er af folkekirkelig interesse, vederlagsfrit låne Præstegården. Dog skal der, ved manglende oprydning/rengøring, betales rengøringsbeløb.

Eksempler på intern anvendelse:
Kirkekor
Menighedsrådets sogneaftener
Kirkefrokost og kirkekaffe
Familieaftener
Temadage
Menighedsrådsmøder
Koncerter
Præste konventer
Skoletjenesten

Eksempler på eksterne lånere:
Voksen KFUM&K
Ydre Missions arbejde
KLF Kirke og Medier 
Soldatermissionen
Døvemenighederne
Gæster fra andre folkekirkemenigheder
Diakonalt, socialt kirkeligt arbejde

Eksempler på eksterne lejere:

Mindesamvær efter bisættelser/begravelser i pastoratets kirker

Sankt Georgs Gilde
Røde Kors
Interesseorganisationer, f.eks.:Sceleroseforeningen
Kunstudstillinger

Reception/fest i forbindelse med kirkelige handlinger i Frederikssund Kirke og som slutter senest kl. 22.

Enhver brug af Præstegården finder sted efter aftale med Præstegårdens kirketjener.

Tvivlspørgsmål bringes op i Bygningsudvalget.

Takst for eksternt lån af Præstegården:
Det er gratis at låne Præstegården for eksterne lånere. Hvis hvis man - mod forventning - ikke rydder op efter sig og rengør efter behov, skal der betales for 2 timers rengøring per lånedag pt. 520,- kr. (inkl. moms).

Fælles for alle leje/låneformer:
Det er ikke muligt i henhold til lovgivningen at fremstille mad i køkkenet, men færdiggørelse, anretning og servering er tilladt – ved tvivlsspørgsmål spørges administrator.


Køkkenet er fælles for alle brugere af Præstegården og der kan således være flere brugere på samme tid.
Brug af mikrofon skal forud bookes hos administrator.


Ved lån eller leje til tilbagevendende begivenheder, skal anmodning forelægges Menighedsrådet, som træffer afgørelse i den konkrete anmodning.


Der kan normalt ikke bookes for eksterne lånere og lejere mere end 12 måneder frem.


Vedtægterne og husordenen skal overholdes af alle brugere.