Du er her: 

Kirketjener søges

Frederikssund Kirke søger ny kirketjener på 20 timer

Kirketjener

Ved Frederikssund Kirke

Frederikssund kirke søger en kirketjener på 20 timer ved Frederikssund Kirke.

Frederikssund Sogn er et levende og dynamisk sogn, der summer af liv og aktiviteter for alle aldersgrupper. 

Som kirketjener skal du samarbejde med vores nuværende medarbejdere og bl.a. varetage følgende opgaver: Opstilling og klargøring til arrangementer i Præstegården, rengøring og indkøb samt vikariere for vores fuldtidsansatte kirketjener. Der må påregnes weekend og aftenarbejde.

Vi forventer:

At du kan arbejde selvstændigt og fleksibelt og samtidig er god til at samarbejde med kirkens øvrige medarbejder samt at du prioriterer det kollegiale fællesskab.

At du er ansvarlig og samvittighedsfuld samt venlig og imødekommende over for de mennesker, du vil møde i løbet af din arbejdsdag.

At du kan gøre rent og er vant til at gøre det effektivt og professionelt.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 146.037,81 kr. – 188.312,40 kr. (nutidskroner) for 20 timer om ugen (fuldtidsstilling 270.169,96 kr. - 348.377,94 kr.). Fikspunktet er 146.037,81 kr. (nutidskroner)
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt for 20 timer om ugen 13.781,30 kr. (nutidskroner).

Løn forhandles med inddragelse af Danmarks Kirketjenerforening efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.

Har du yderligere spørgsmål til arbejdet som kirketjener, kan du læse generelt om jobbet på www.danmarkskirketjenerforening.dk – men du er også velkommen til at ringe til Menighedsrådets kontaktperson Bo Hansen, tlf. 2080 8286.

Ansøgning sendes til Menighedsrådet, Kirkegade 7, 3600, Frederikssund eller på mail sjh@km.dk, senest den 3. juni 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 11. juni 2019. 

Del dette: