Du er her: 

Højskoledage

Tro og videnskab, himmel og jord 24.-25. januar 2020

Frederikssund sogns Menighedspleje arrangerer to højskoledage i Præstegården i Kirkegade. Den begynder fredag eftermiddag kl. 16, og der bliver 3 foredrag.

 

Pris pr. deltager 300 kr. inkl foredrag, aftensmad, frokost, kaffe og kage (ekskl. drikkevarer)

Billetter kan købes på Kirkekontoret, Kirkegade 7, fra 1. november kl. 10

Program

Fredag d. 24. januar:

16.00    Velkomst, sang og kaffe

Ph.d. og professor Niels Henrik Gregersen

Gud og Darwin   og noget om tro og viden i dag”

Engang blev tro og viden opfattet som modsætninger. Sidenhen blev tro og viden forstået som to adskilte departementer.


Hvordan er det i dag?


Er informationer først noget, som mennesker laver – eller er verden formet og informeret, før vi skaber mening i galskaben?


Og hvad med Gud og Darwin?


Kan vi forsone os med tilfældigheden og læren om “udvælgelsen af de stærkeste”?


Foredragsholderen giver sit bud på, hvorfor tilfældighed og smerte hører med til livets mønster og vil i øvrigt inddrage både Kingo og Kundera for at sætte darwinismen i relief.

 

18.15 Aftenandagt v/ sogne præst   Thomas Munk Rønberg 

19.00-20.00 Aftensmad

 

Lørdag d. 25. januar:

10.00 God morgen og sang

Fhv. sognepræst, Lic.scient Poul Martinsen

”Himmel og jord. Tro og Videnskab

Foredraget vil bevæge sig fra universets skabelse til nu. Fra de mindste partikler til dig og mig.
Hvor kommer vi fra? Og hvor går vi hen?


Men er der grænser for, hvad vi kan vide? Og hvad betyder de seneste opdagelser for vor tro? Hvad med liv på Mars eller andre steder i universet?


Kan man tro på Gud og videnskaben?


Der kræves ingen særlig viden på forhånd, kun lyst til at komme vidt omkring!


Der bliver sat fokus på mange af de vinkler, som det moderne menneske i sit eget univers har af sin oprindelse og den verden, det lever midt i samt ikke mindst ”tror på.”


Blandt de spørgsmål, som også kan ventes taget op, kan nævnes: Vore billeder af verden? Er der rum for troen? Og hvad forstås f.eks. ved Himlen?

 

11.00 Kaffepause

11.15 Foredrag (fortsat)

12.00 Frokost

 

13.00 Professor Ph.d. Johan Fynbo

”Tro og videnskab: Mod- eller medsætninger”

I den offentlige debat fremstilles naturvidenskab og religiøsitet ofte som hinandens modsætninger.


I foredraget vil Johan Fynbo, der er astronom ved Niels Bohr Instituttet i København, først skitsere sin vej ind i forskningen fra en baggrund som bondesøn fra Koldingegnen.


Dernæst vil han skitsere det moderne astronomiske verdensbillede og fortælle kort om, hvad han arbejder med indenfor astronomien.


Endelig vil han diskutere spændingsfeltet mellem tro og forskning og argumentere for, at det er fuldt ud muligt at arbejde som forsker som et troende menneske uden at slå meget store knuder på sig selv.

 

15.00 Kaffe og kage

15.30 Andagt v/ studielektor Ph.d. Lars Chr. Vangslev

16.30 Afslutning

 Der tages forbehold for evt. ændringer i programmet

Del dette: